• B
    biarte

    HeiHvor kan jeg laste ned siste RoM av Mi4?Jeg knuste skjermen, og byttet akkurat denne selv, men har problemer med menyknappene nederst på skjermen pluss tilbakeknappen....Tror dere det vil hjelpe å legge inn nyere software? (Ny RoM?)Mvh Biarte

    posted in MIUI les mer

Looks like your connection to MIUI Norge was lost, please wait while we try to reconnect.